مدال

سیستم امتیاز دهی

شما زمانی امتیاز دریافت می کنید که مردم به پست های شما رای دهند

 • +10
  ایجاد یک سوال
 • +20
  سوال امتیاز داده شده
 • +40
  پاسخ امتیاز داده شده
 • +50
  پاسخ پذیرفته شده

سیستم مدال دهی

شما زمانی امتیاز دریافت می کنید که مردم به پست های شما رای دهند

کاربر حرفه ای
5000
points required
شما می توانید :

ویرایش سوال های دیگران

رای منفی (هزینه 5 امتیاز در پاسخ و سوال)

ویرایش پاسخ های دیگران

رای مثبت

ارسال یک دیدگاه

کاربر فعال
2000
points required
شما می توانید :

ویرایش سوال های دیگران

رای منفی (هزینه 5 امتیاز در پاسخ و سوال)

ویرایش پاسخ های دیگران

رای مثبت

ارسال یک دیدگاه

کاربرمعمولی
10
points required
شما می توانید :

ویرایش سوال های دیگران

رای منفی (هزینه 5 امتیاز در پاسخ و سوال)

ویرایش پاسخ های دیگران

رای مثبت

ارسال یک دیدگاه